Jaroslav Tůma


Jaroslav Tůma: Moje vlast
improvizace na témata z cyklu symfonických básní Bedřicha Smetany "Má vlast" 

ARTA Records 2011, F10190

varhany v Čechách a na Moravě (Vyšehrad, Hejnice, Žlutice, Litoměřice, Kladruby, Zbraslav, Mikulov, Bezděz)


Johann Jakob Froberger: Clavichord Fantasias
capriccio, canzon, fantasie, suity, improvizace

ARTA Records 2011, F10184

klavichordy z dílny Martina Kathera v Hamburku


Musicae fons aureus
České varhanní koncerty 18. století – Karel Blažej Kopřiva, Jan Václav Stamic, Jan Křtitel Vaňhal doplňují Kopřivovy drobnější preludium a fugy. 

ARTA Records 2010, F10191

Jaroslav Tůma hraje na varhanní pozitiv a regál z dílny Vladimíra Šlajcha, na dobové nástroje jej citlivě doprovází Hipocondria Ensemble.


Astor Piazzolla: Historie tanga
Působivá transkripce slavného Piazzollova díla pro flétnu a kytaru (zde flétna a cembalo) je doplněna slavnou skladbou téhož autora Oblivion, tentokrát ovšem s doprovodem varhan. Na nahrávce dále zazní Tanec fúrií (z opery “Orfeus a Euridika”) Christopha Willibalda Glucka, Benátský karneval od Paula Agricola Genina, Sonáta fis moll pro sólovou flétnu, op. 140 Sigfrida Karg-Elerta a stále půvabné Ave Maria Charlese Gounoda.

ARTA Records 2010, F10187

Yoshimi Oshima: flétna, Jaroslav Tůma: cembalo, varhanní pozitiv


Johann Sebastian Bach
Sonáta h moll pro flétnu a obligátní cembalo, Partita a moll pro sólovou flétnu, Sonáta e moll pro flétnu a varhany, Suita c moll pro flétnu a varhany (psaná původně pro loutnu)

ARTA Records 2010, F10186

Yoshimi Oshima: flétna, Jaroslav Tůma: varhanní pozitiv, cembalo


Varhany v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích
Významný čtyřmanuálový nástroj pochází z drážďanké varhanářské dílny Gebrüder Jehmlich z roku 1941.

ARTA Records 2009, F10179    

Johann Sebastian Bach/Wilhelm Middelschulte, Franz Schmidt, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Marco Enrico Bossi, Fidelio Friedrich Finke, Jaroslav Tůma


download mp3 ke stažení
CD titul vyprodán

Příběh plaských varhan
Slavné barokní varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, které v roce 1688 postavil Abraham Starck se konečně dočkaly své rekonstrukce (Vladimír Šlajch, 2006, Borovany) a nové nahrávky, na které zazní nejen známé varhanní skladby 17. století.

ARTA Records 2009, F10157     *2CD & bonus CD

Georg Muffat, Johann Pachelbel, Johann Jacob Froberger, John Bull, William Byrd, Jan Pieterszoon Sweelinck, Samuel Scheidt, Anthoni van Noordt, Matthias Weckmann, Johannes Brahms, Jaroslav Tůma


Svatohorské chórové varhany
Hudba pro dva klávesové nástroje, tři až čtyři ruce a dvě až čtyři nohy
na dvojpozitiv z dílny Vladimíra Šlajcha hrají Karel Paukert a Jaroslav Tůma

ARTA Records 2008, F10174

Aurelio Bonelli (c. 1569 – 1620): Toccata Cleopatra à 8
anonymus (18. stol.): Concertino à due
Johann Ludwig Krebs (1713 – 1780): Koncert a moll
Josef Blance (1775 – 1811 nebo 1750 – 1841): Concerto de dos Organos
Johann Christoph Kellner (1736 – 1803): Quartetto [pro tři ruce a pedál], Fuga d moll
Ernst Friedrich Gäbler (1807 – 1893): Introdukce a fuga c moll, op. 10
Keral Paukert & Jaroslav Tůma: Rytmy a barvy – improvizace (Na stopě Růžovému panterovi, Rytmy a barvy, Jak se Vám líbí?, Vzpomínka na Ligetiho, À Niels Wilhelm Gade)


titul lze objednat u vydavatele zde

Finsterwalde und Sonnewalde
varhany Sauer, Trinitatiskirche Finsterwalde (1908), varhanní pozitiv Sauer, Trinitatiskirche Finsterwalde (1971), varhany Voigt, Pfarrkirche Finsterwalde (2005), varhany Schuke, Stadtkirche Sonnewalde (1910), varhany Schrickel, Dorfkirche Breitenau (1881), varhany Morgenstern, Dorfkirche Dollenchen (1826), varhany Schröther, Dorfkirche Göllnitz (1853)

Harp / Labium 2008

Téma: Tma a světlo - Slunce a stín
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750): Partite diverse sopra: Christ, der du bist der helle Tag BWV 766
Max Drischner (1891 - 1971): Sonnenhymnus - Passacaglia in E-Dur
Karel Boleslav Jirák (1891 - 1972): Preludium a fuga č.1
Luboš Sluka (*1928): Vigilie per organo
Bedřich Antonín Wiedermann (1883 - 1951): Notturno; Toccata a fuga f moll; Moderato religioso z Ave Maria A dur, č.2
Jaroslav Tůma (*1956): Improvizace na chorály „Herzlich tut mich verlangen“, „Hinunter ist der Sonne Schein”, „Christus, du Sonne unsres Heils“, „Die helle Sonn leucht jetzt herfür“


Johann Sebastian Bach: Dobře temperovaný klavichord [Das Wohltemperirte Clavier] BWV 846-893
klavichordy od Martina Kathera z let 1997 a 1999

ARTA Records 2008, F10165     *4CD

 


Johann Sebastian Bach: Varhanní knížka [Orgel-Büchlein] BWV 599-644
varhany od Vladimíra Šlajcha (2004) v kostele sv. Petra v Bruchsalu

ARTA Records 2007, F10156

Nikdo před Bachem a patrně ani po něm nedosáhl tak vycizelovaného kompozičního mistrovství polyfonní prací s tématem i protivětou, současně ale i silného emočního účinku využitím prvků barokní tónové symboliky. Vzdechy bolesti, téma Kříže, Adamův pád, andělská křídla, strhující radost, to vše jsou atributy, které Bach dokonale včlenil do hudby logicky plynoucí, harmonicky bohaté a zároveň přirozeně znějící, povznášející i duchaplné.

 


Život s cembalem
Dílna Františka Vyhnálka, předního českého stavitele cembal, oslavila v roce 2007 dvacetileté výročí existence...

ARTA Records 2007, F10155     *2CD

Nástroje pro nahrávku byly vybrány tak, aby představily typovou i zvukovou rozmanitost hovorčovické produkce v plné šíři. Dramaturgie je tvořena sledem kontrastních hudebních forem, putuje důležitými oblastmi Evropy počínaje dobou alžbětinskou až po Vídeň století osmnáctého. Druhé CD je věnováno J. S. Bachovi.


Janáček, Hindemith, Tůma
varhany Rieger 1931, Ludgeřovice

ARTA Records 2006, F10147

LEOŠ JANÁČEK: Varhanní sólo z Glagolské mše
PAUL HINDEMITH: Tři sonáty pro varhany
JAROSLAV TŮMA: Zarostlý chodníček Leoše Janáčka – čtyři improvizace na motivy klavírních skladeb


Antonín Rejcha: 36 fug pro fortepiano
první souborná nahrávka na dobovém nástroji

ARTA Records 2006, F10146     *2CD

Světová premiéra nahrávky neobyčejného cyklu na kladívkovém klavíru od vídeňského výrobce Antona Waltera, z doby kolem roku 1790


Johann Sebastian Bach: Goldbergovské variace BWV 988
Dvě kompletní nahrávky na dvou různých nástrojích ve dvou odlišných provedeních.

ARTA Records 2005, F10136     *2CD

Všechny tři na nahrávce užité nástroje byly vyrobeny Martinem Katherem v Hamburku. Jako spodní manuál pro dvojici klavichordů byl vybrán nástroj postavený v roce 2004 podle originálu z roku 1761 od Davida Tannenberga usazeného v Pennsylvánii. Na něm pak stál malý instrument, který je kopií (2002) klavichordu z roku 1787 od Christiana Gottloba Huberta z Ansbachu. Dvoumanuálové cembalo dokončené v roce 2004 je kopií modelu od Françoise Etienne Blancheta z roku 1733 v depositáři Château de Thoiry.


Joseph Haydn: Sedm slov Vykupitelových na kříži
klavírní verze, 1787

PRAGA Digitals 2004, PRD/DSD 250196     *SACD

Jaroslav Tůma interpretuje autentickou klavírní verzi Haydnovy původně orchestrální skladby na kladívkovém klavíru Paula McNultyho.


titul již není k dispozici

Historic Organs of Bohemia (VI) Praha, kostel sv. Šimona a Judy – 1763

Supraphon 2001, SU 3551-2

Kompletní varhanní dílo strahovského varhaníka Jana Křtitele Kuchaře (1751-1829), který byl velkým Mozartovým příznivcem a obdivovatelem. Nahráno na dobových varhanách Andrease Wambessera v kostele sv. Šimona a Judy v Praze na Františku, které byly zrestaurovány v roce 2000 Vladimírem Šlajchem. Nahrávka je doplněna skladbami Josepha Haydna (1732-1809) a Wolfganga Amadea Mozarta (1756-1791), kteří oba na zdejších Wambesserových varhanách dle dobových svědectví také hráli.


titul již není k dispozici

Johann Sebastian Bach: Umění fugy

Supraphon 2000, SU 3439-2     *2CD

Stěžejní Bachovo kontrapunktické dílo je nahráno na varhanách Vladimíra Šlajcha, které byly postaveny v klášterním kostele Božského srdce Páně řádu Kongregace sester Nejsvětější svátosti v Českých Budějovicích v roce 1999. V hudebních číslech pro dva klávesové nástroje spoluúčinkuje na varhanním positivu Giedré Lukšaité-Mrázková.


titul již není k dispozici

Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach: Sonatas

PŘÍKRÝ LES 2000, 07003-2

Yoshimi Oshima - flétna, Jaroslav Tůma - varhanní positiv, cembalo, Petr Hejný - violoncello.
Spolupráce japonského flétnisty a českých interpretů přináší výběr sonát otce a syna ze slavné rodiny Bachů.


downloadmp3 ke stažení
CD titul vyprodán

Antonín Rejcha: Dvě sonáty pro flétnu a fortepiano, 4 fugy pro fortepiano

ARTA Records 1999, F10096

Sonáty Antonína Rejchy hrají Yoshimi Oshima na flétnu a Jaroslav Tůma na kladívkový klavír. Snímek je doplněn čtyřmi Rejchovými klavírními fugami.


downloadmp3 ke stažení
CD titul vyprodán

Václav Jan Tomášek: Eklogy pro kladívkový klavír

ARTA Records 1999, F10086

Výrobce kopií historických klavírů Američan Paul McNulty žije v českém Divišově. Na jeho klavíru, kopii nástroje vídeňské firmy Walter z roku 1805, se uskutečnila nahrávka dvou cyklů klavírních skladeb (op. 35 a 51) významného před- smetanovského skladatele, pražského“hudebního papeže“ Václava Jana Tomáška (1774-1850).


titul již není k dispozici

Historic Organs of Bohemia (V) - Rychnov 1843

Supraphon 1999, SU 3403-2

Zámecký kostel sv. Trojice v Rychnově nad Kněžnou se pyšní raně romantickými varhanami v novogotické skříni. Jejich stavitelem byl Jiří Španiel. Nahrány byly skladby Antonína Dvořáka (1841-1904), Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (1809-1847) a Františka Musila (1852-1908).


titul již není k dispozici

Historic Organs of Bohemia (IV) - Kladruby, klášter 1739

Supraphon 1998, SU 3355-2

Bývalý benediktinský klášter v Kladrubech u Stříbra je jedinečným klenotem barokní gotiky architekta Santiniho. Dle jeho návrhu vytvořil významný představitel loketské varhanářské školy Leopold Burkhart prospekt svých varhan. Na nahrávce zní výlučně díla jihoněmeckého Bachova předchůdce Johanna Pachelbela (1653-1706).


titul již není k dispozici

Historic Organs of Bohemia (III) - Praha, Obecní dům 1912

Supraphon 1997, SU 3318-2

V roce 1912 postavil varhanář Voit z Durlachu v Obecním domě v Praze moderní třímanuálové varhany s elektropneumatickou trakturou. Nástroj umístěný ve Smetanově síni Obecního domu, který je vzácnou secesní památkou, byly v roce 1997 pietně restaurovány firmou Vleugels z Hardheimu. Jaroslav Tůma zde interpretuje kompletní varhanní dílo Vítězslava Nováka (1870-1949) a Leoše Janáčka (1854-1928).


downloadmp3 ke stažení
CD titul vyprodán

Johann Sebastian Bach: Invence, Sinfonie, Dueta BWV 772-805

ARTA Records 1997, F10076

Neprávem opomíjený nástroj - klavichord - se jeví ideálním pro interpretaci mnohých klávesových skladeb Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750). CD je nahráno na klavichordu Johanna Christopha Georga Schiedmayera z roku 1789, který se nachází ve sbírkách Regionálního muzea v Žatci. Restauroval jej František Vyhnálek z Hovorčovic v roce 1996.


titul již není k dispozici

Historic Organs of Bohemia (II) – Cheb 1894

Supraphon 1996, SU 3175-2

Třímanuálové romantické varhany chebského varhanáře Martina Zausse jsou jedněmi z mála historických varhan v Čechách, které umožňují interpretovat díla francouzských skladatelů Césara Francka (1822-1890) a Camille Saint-Saense (1835-1921). CD přináší také dvě díla českého skladatele Josefa Kličky, Koncertní fantasii na téma svatováclavského chorálu a Koncertní fantasii na Smetanův Vyšehrad.


titul již není k dispozici

Johann Sebastian Bach: Varhanní mše
(Varhanní mše aneb Dogmatické chorály ze Třetího dílu klavírních cvičení)

Supraphon 1996, SU 3176-2

Stěžejní varhanní cyklus Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) byl nahrán na nových varhanách v kostele sv. Josefa v Traunu u Lince v Rakousku. Postavil je v roce 1995 Vladimír Šlajch z Borovan v duchu barokních tradic.


titul již není k dispozici

Historic Organs of Bohemia (I) - Doksy 1627

Supraphon 1995, SU 0065-2

Díla Samuela Scheidta (1587-1654), Jana z Lublina (16. stol.), Jana P. Sweelincka (1562-1621) a dalších jsou nahrána na rekonstruovaných renesančních varhanách z roku 1627. Nástroj neznámého varhanáře uvedl v život v roce 1994 Vladimír Šlajch.


Jaroslav Tůma: Varhanní improvizace

ARTA Records 1995, F10064

CD představuje osm varhanních improvisací provedených na významných varhanách v Německu, České republice, Švédsku, Itálii, USA a Japonsku při Tůmových koncertních turné. Témata improvisací byla zadána publikem při veřejných vystoupeních.


titul již není k dispozici

Jaroslav Tůma: Varhanní recitál ve Zlaté Koruně

Supraphon, 11 0754-2

Na varhanách Abrahama Starcka z roku 1699, které se nacházejí v klášteře Zlatá Koruna, nahrál Jaroslav Tůma kompletní varhanní dílo Charlese Luythona (1556/7-1620). CD je doplněno skladbami Hanse Leo Hasslera (1562-1612) a Jacoba Hasslera (1569-1622). Všichni autoři patří k okruhu umělců působících na dvoře císaře Rudolfa Druhého.


titul již není k dispozici

Georg Muffat: Apparatus musico-organisticus (1690)

Panton 1990, 81 1016-2

Snímek zachycuje zvuk více než 300 let starých unikátních varhan v Týnském chrámu v Praze v době ještě před jejich restaurováním, které provedla v roce 2000 německá firma Klais. Nástroj zhotovil Hans Heinrich Mundt z Kolína nad Rýnem v roce 1673. Sbírka Georga Muffata (1653-1704) obsahuje varhanní toccaty, které představují nejvýznamnější dobovou syntésu varhanních komposičních vlivů italských, německých a francouzských.