Jaroslav Tůma

15. 1. 19:30
Potsdam (Germany), Bassinplatz - Französische Kirche - Orgelkonzert

17. 1. 19:00
Berlin (Germany) - Domäne Dahlem, Königin-Luise-Straße 49 - Clavichord
Konzert

29. 1. 20:15
Burgos (Spain) - Philharmonic Society - Cembalo recital

18. 2. 19:30
Praha - Klub Pražského jara, kostel sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha
1 -koncert k 250. výročí narození Jana Ladislava Dusíka - sonáty pro
pianoforte (Paul McNulty after Walther Wien 1806)

23. 2. 19:30
Praha - koncertní síň FOK, kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1 -
komorní hudba, varhany

10. - 13. 3. Budapest (Hungary) - klavichordové dny, program bude upřesněn

17. 3. 19:00 a
24. 3. 19:00
Příbram, sv. Hora, barokní sál kláštera
J. S. Bach: Temperovaný klavír II. - souborné provedení na klavichordu

26. 3. 19:00
Čáslav, Městská výstavní sín, Žižkovo náměstí - recitál - sonáty pro
pianoforte (Paul McNulty after Walther Wien 1806)